Landhuis in bos

Met toepassing van een rood-voor-rood regeling, is het bestaande landhuis uitgebreid tot een complex bestaande uit min of meer 3 afzonderlijke woonvertrekken, met doorgangen aan elkaar gekoppeld. Het landhuis ligt in het bos tussen Markelo en Goor.

De rood-voor-rood regeling bestond in deze situatie uit het aankopen van agrarische opstallen voor sloop elders in de gemeente Hof van Twente, en deze zijn ingezet voor de uitbreiding van de woonfunctie op deze locatie. Dit is vastgelegd middels middels een planologische procedure.

Door ons bureau is de rood-voor-rood regeling en planologische procedure volledig verzorgd, naast het ontwerp van het nieuwe complex.

Markelo_001

Markelo_001

Markelo_002

Markelo_002

Markelo_003

Markelo_003

Markelo_004

Markelo_004

Markelo_005

Markelo_005

Markelo_006

Markelo_006

Markelo_008

Markelo_008

Markelo_009

Markelo_009

Markelo_010

Markelo_010

Markelo_011

Markelo_011